Každé město má svoji dominantu. V Salzburgu tuto úlohu plní hornosalcburská pevnost, Festung Hohensalzburg. Vypíná se na výběžku Festungberg, který je součástí Mnišské hory Mönchsberg. Nejedná se o ledajakou opevněnou tvrz. Kromě toho, že je mimořádně fotogenická a nesmí chybět skoro na žádné pohlednici ze Salzburgu, jde také o jeden z nejstarších a největších komplexů daného typu na světě. I proto tam každoročně zavítají miliony návštěvníků. Připojte se k nim a obdivujte nejen samotný areál, ale i úchvatný výhled na Salzburg a okolí.

Trocha historie nikoho nezabije

Nebude to trvat zas tak dlouho a pevnost oslaví neuvěřitelných 1000 let existence. Její podoba se během této doby pochopitelně měnila, ale první obranná budova zde vyrostla už v druhé polovině 11. století. Následné několikeré přestavby obstály ve zkoušce historií, protože ani za významnějších nepokojů nebyla tvrz nikdy dobyta. Pány areálu zde bývávali knížecí arcibiskupové, kteří v pevnosti čelili tlaku poddaných a dalším hrozbám, kterým by paláce v centru města neodolaly. Obytné prostory postupně zkrášlovali ze strohého hradu na velmi příjemnou rezidenci. Úplný klid však neměli nikdy, vzpomeňme třeba povstání sedláků nebo nájezdy Turků. Opevnění bylo stále zdokonalováno, včetně pořizování nejnovějších obranných zbraní. Rozvoj pevnosti arcibiskupství platilo z výdělků ze soli, tehdejšího cenného prostředku k uchování masa a dalších potravin. Ostatně jak jinak, ve městě s českým názvem Solnohrad… Čas však nakonec vojenský význam pevnosti odvál, takže dnes je z ní významný turistický cíl v Salcbursku.

Kudy do pevnosti? Lanovkou!

Jako u každé památky, která se nachází výš než město, se nabízí otázka, jestli namáhavý pěší výstup stojí za to. U pevnosti Hohensalzburg tomu tak je, přesto ale už od léta Páně 1892 existuje pohodlnější cesta, jak se nahoru dostat. Je jí pozemní lanovka. Nástupní stanice se nachází blízko katedrály v samém srdci Salzburgu, konkrétně hledejte ulici Festungsgasse. Výjezd kabinou je po modernizaci z roku 2011 super rychlý a pohodlný. Lanovka jezdí každých deset minut.

Otevírací doba pevnosti Hohensalzburg a vstupné

Pevnost je otevřena denně po celý rok. V letní sezóně od 9 do 19 hodin, po zbytek roku od 9:30 do 17, s výjimkou Velikonoc a adventních víkendů, kdy se zavírá až v šest hodin. Nejžádanější interiéry si můžete prohlédnout i na Štědrý den, ale počítejte s koncem ve dvě odpoledne.

Vstupné se prodává ve dvou kategoriích, all inclusive a basic, obě navíc ve variantě s jízdou lanovkou i bez ní. All inclusive s lanovkou stojí na pokladně 15,50 € pro dospělé, 8,80 € pro děti od 6 do 15 let a 34,40 € pro celé rodiny. Tento lístek zahrnuje:

  • cestu na pevnost i z ní lanovkou
  • návštěvu všech veřejně přístupných interiérů s audioprůvodcem v češtině
  • hradní muzea, atrakce a výstavy popsané ve zbytku článku

Ušetřit přibližně 15 % můžete celoročně při nákupu lístku online. Další extra výhodnou možností je vstup o prázdninách před desátou ráno. Časná „early bird“ all inclusive vstupenka stojí pro dospělé 11,90 €, pro děti 6,80 €.

Základní basic okruh je ochuzen o nejatraktivnější knížecí komnaty a Magické divadlo, hodí se v případě, že pospícháte a chcete zažít hlavně výhledy z pevnosti a prohlédnout si muzea. Dospělí platí 12,20 €, děti 7 €, rodiny 27,10 €.

https://youtu.be/3_CZOKtby8U

Knížecí komnaty a další interiéry

Vnitřní prostory pevnosti, která zvnějšku jako všechny opevněné stavby může působit poněkud stroze, překvapují návštěvníky nádhernou uměleckou výzdobou. Ať už jde o gotické dřevořezby, dekorativní předměty ve zlatě či ornamentální malby, v nejcennějších místnostech je jasně patrné, jak vlivní knížecí arcibiskupové byli. Během prohlídky však navštívíte i méně pohodlné prostory, jako mučírnu či hlídkovou věž.

Hradní muzeum a Muzeum Rainerova regimentu

Hohensalzburg je plný vzácných předmětů, které dokumentují historii tohoto místa i celého regionu. Jsou uspořádány do dvou samostatných muzejních prostorů. Uvidíte například nejrůznější zbraně, římské mince, vzácnou keramiku, fresky, středověký systém vytápění, nádobí. Pod názvem „Salcburský býk“ se skrývá hrací stroj s píšťalami, jeden z nejstarších funkčních na světě. Na své si přijdou milovníci vojenských dějin, pro které je připravena poutavá expozice o slavném regimentu arcivévody Rainera.

Muzeum loutek a Magické divadlo

Bude se v pevnosti líbit i dětem? Určitě. V kraji existuje dlouhá tradice loutkářství a na místě si můžete prohlédnout umně zhotovené staré marionety. Některé si můžete zkusit sami ovládat. Se vstupenkou all inclusive navíc spatříte jedinečné mechanické divadlo, kterému zde říkají „Magische Theater“. Připomíná pohyblivé betlémy a líbí se všem generacím.

Konané akce

Kromě stálých expozic žije pevnost Hohensalzburg bohatým celoročním programem včetně oblíbených koncertů ve středověkých interiérech. Na konci dubna se konává slavnostní zahájení letní sezóny a na pevnost přijíždí na koních a v historických kostýmech více než 60 jezdců. V květnu, červnu, září a říjnu jsou pořádány atmosférické večerní prohlídky. V létě pevnost hostí umělce z celého světa. Během adventu nádvoří zaplní trhy, plné vůní, hudby i řemesel. Salzburg vás očekává na hradě i v podhradí…

Při cestě nejen do Rakouska si nezapomeňte vyřídit cestovní pojištění, které vás dokáže ochránit při zdravotních nepříjemnostech.